Stage & afgelegde examens m.b.t. het bekomen van Getuigschrift
Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder

Stage aangevat op 06.01.1986, volbracht op 10.10.1988

Aflevering Getuigschrift van Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder op 02.03.1996
(zitting 1995, schriftelijk examen op 27.01.1996, mondeling examen op 02.03.1996)

Stage gehomologeerd na mondeling examen op 21.09.1996 door Homologatiecommissie.

Eedaflegging

Op 15.10.1996 (1ste Kamer Rechtbank Eerste Aanleg Mechelen)

Op 30.04.1999 (1ste B Kamer Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen).